Gratis fragt over 1000kr

Høj kvalitet til lave priser

Teknisk kompetence

Sikker betaling

Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser

Kun erhvervsdrivende eller offentlige virksomhed kan handle på act-shop.dk

 

1. Generelle oplysninger

ACT Logimark Danmark A/S

C F Tietgens Vej 3A

6000 Kolding

Danmark

CVR-nummer: 32667589

Bankoplysninger: 2213 6274209672

Telefonnr.: 75872600

E-mail: webshop@act-gruppen.com
 

2. Priser:

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms og eventuelle afgifter.

 

3. Betaling:

På www.act-shop.dk kan betales med følgende kort:

  •  Visa/Dankort
  •  Visa
  •  Visa Electron
  •  Maestro
  •  MasterCard

 

Vi tager ikke kortgebyrer.

Ved mistanke om kortsvindel vil ACT Logimark kontakte kunden evt. med henblik på betaling via bankoverførsel.

 

 

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. 

 

 

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved bankoverførsel eller – hvis køber er en offentlig virksomhed – ved EAN-nummer. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. 

 

 

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på ACT Logimark, som ikke er skriftligt godkendt af ACT Logimark og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

 

 

ACT Logimark forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. eventuelle leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

 

4. Ejendomsforbehold:

ACT Logimark forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen incl. eventuelle leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

 

5. Levering:

Levering sker ab lager fra ACT Logimark's adresser, eller direkte fra producentens adresse.

 

Levering sker for ACT Logimarks regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne ikke er inkluderet i prisen.

 

Leveringstiden er fastsat af ACT Logimark efter bedste skøn.

 

ACT Logimark kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

 

ACT Logimark benytter følgende fragtfirmaer:

 - Danske Fragtmænd, DSV og GLS.

 

6. Fortrydelsesret:

Der gives ikke fortrydelsesret for varer køb på act-shop.dk

 

7. Reklamationsret:

Aftager er forpligtet til, efter at aftager har sikret sig, at det leverede produkt er det rigtige, at inspicere produktet for mangler straks efter levering. Eventuelle klager vedrørende de leverede produkter, behandles kun af leverandøren, hvis de er indgivet skriftligt til ACT Logimark inden for 7 dage efter forsendelse, med grundig angivelse af typen af og begrundelsen for manglerne, og med henvisning til fakturanummeret eller i mangel heraf, følgesedlen eller ordrebekræftelsen. Efter udløbet af denne termin, antages det, at aftager har godkendt leveringen.

 

 

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.

Køber er forpligtiget til at kontrollere modtagne forsendelser for transportskader. Ifald sådanne konstateres, skal køber straks reklamere overfor transportøren, modtage varen med forbehold eller nægte modtagelse og inden 2 arbejdsdage give besked til ACT Logimark.

 

 

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give ACT Logimark skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Mindre afvigelser i kvaliteten af leverede produkter, som er teknisk uundgåelig eller anses for normal i handelsstrømmen i almindelighed, kan ikke begrunde en klage eller ophævelse af aftalen.

 

 

ACT Logimark kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

 

 

Forandringer eller indgreb i det købte uden ACT Logimark's skriftlige samtykke fritager ACT Logimark for enhver forpligtelse. Såfremt ACT Logimark anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til ACT Logimark i original emballage. ACT Logimark forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.


8. Garanti:

Produkterne leveres med de garantier, som producent tilbyder ACT Logimark. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor ACT Logimark.

 

9. Produktinformation:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for ACT Logimark.

 

10. Produktændringer:

ACT Logimark forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

 

11. Immaterielle rettigheder:

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og ACT Logimark er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

 

12. Mangler og reklamation:

Aftager er forpligtet til, efter at aftager har sikret sig, at det leverede produkt er det rigtige, at inspicere produktet for mangler straks efter levering. Eventuelle klager vedrørende de leverede produkter, behandles kun af leverandøren, hvis de er indgivet skriftligt til ACT Logimark inden for 7 dage efter forsendelse, med grundig angivelse af typen af og begrundelsen for manglerne, og med henvisning til fakturanummeret eller i mangel heraf, følgesedlen eller ordrebekræftelsen. Efter udløbet af denne termin, antages det, at aftager har godkendt leveringen.

 

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.
Køber er forpligtiget til at kontrollere modtagne forsendelser for transportskader. Ifald sådanne konstateres, skal køber straks reklamere overfor transportøren, modtage varen med forbehold eller nægte modtagelse og inden 2 arbejdsdage give besked til ACT Logimark.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give ACT Logimark skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Mindre afvigelser i kvaliteten af leverede produkter, som er teknisk uundgåelig eller anses for normal i handelsstrømmen i almindelighed, kan ikke begrunde en klage eller ophævelse af aftalen.

ACT Logimark kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

 

Forandringer eller indgreb i det købte uden ACT Logimark's skriftlige samtykke fritager ACT Logimark for enhver forpligtelse. Såfremt ACT Logimark anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til ACT Logimark i original emballage. ACT Logimark forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

 

13. Produktansvar:

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: ACT Logimark er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af ACT Logimark leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

 

14. Persondatapolitik:

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr., mailadresse, Firmanavn og CVRnr. 

 

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

 

Personoplysningerne registreres hos ACT Logimark Danmark A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på www.act-shop.dk er ACT Logimark Danmark A/S. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: webshop@act-gruppen.com. 

 

15. Markedsføring

E-mail-adressen, som sælger har modtaget i forbindelse med købers bestilling på www.act-shop.dk, kan benyttes af sælger til at markedsføre egne tilsvarende varer eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager nyhedsbreve fra ACT Logimark, når køber har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via e-mail. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

 

Køber kan tilbagekalde sit samtykke og frabede sig at modtage flere henvendelser via linket i e-mailen eller ved at kontakte ACT Logimark.

 

16. Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til info.dk@act-gruppen.com.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d.05.04.2019

B2B-shop til mærkning og sporing af produkter og emballage

Skabt med ♥ af DanDomain